ประชาสัมพันธ์ สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 "Reshaping Medical Education towards Well-being for All"

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10
"Reshaping Medical Education towards Well-being for All"
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปทางภาคเหนือ ที่สนใจ 
เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษา 
ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมทั้งรูปแบบ online หรือ onsite และให้ข้อเสนอแนะได้ผ่านทาง QR code และลิงค์ด้านล่าง 
>>แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมรับฟัง และประชาพิจารณ์   
>>แสดงข้อคิดเห็น 
#การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่10 #Medmfu

  • 96 ครั้ง