รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 แพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ

รับสมัคร สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
  1. พยาธิวิทยากายวิภาค
  2. เวชศาสตร์ครอบครัว
  3. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  4. ประสาทศัลยศาสตร์
  5. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  6. ศัลยศาสตร์
  7. สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  8. กุมารเวชศาสตร์
  9. ประสาทวิทยา
  10. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  11. อายุรศาสตร์
  12. ตจวิทยา
  13 เวชบำบัดวิกฤต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่าง ๆ และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม :  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัคร :  คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

พล.ต. นพ.โชคชัย เกษจำรัส  (chokchai_snr@hotmail.com)

โทร. 053-916568

 |   |  4535 ครั้ง