กำหนดการทำสัญญา ปฐมนิเทศและสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 2563

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการทำสัญญา ปฐมนิเทศและสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์  2563

drive.google.com/drive/folders/16t1SD4TJxC41B5SizKmHNkloxiBWr_ny

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 513 ครั้ง