โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO)”

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO)”โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ชาตรี  วงแก้ว มาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2563

 

รูปภาพกิจกรรม : photos.app.goo.gl/5XyFtte2vnrt3fej8

 |   |  600 ครั้ง