รับสมัครแพทย์ เพื่อเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์และเปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รับสมัครแพทย์ 

 

สาขา   
         เวชศาตร์ครอบครัว            2     อัตรา
         สูตินรีเวช                       3     อัตรา
         วิสัญญีฯ                        2     อัตรา
         ตจวิทยา                        1     อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Download  ใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณภาณุพันธ์  พรมใจษา

โทร. 053916591  /  0818846253

อีเมล์  panupan.pro@mfu.ac.th

 

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 4185 ครั้ง