ได้เหรีญเงิน Online Sahasak Nimavum 2020 International Invention and Innovation Competition

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรีญเงิน  จัดการประกวด  Online Sahasak Nimavum 2020 International Invention and Innovation Competition ขึ้น ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๓ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลงานที่ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล ส่งและได้รับรางวัลจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่

1. หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมระยะไกลเพื่อใช้งานในภาวะวิกฤตโรค COVID-19
2.เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติพร้อมกล่องครอบศีรษะผู้ป่วยความดันติดลบ และถุงหุ้มสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-๑๙

ที่มา :http://slicexpo.com/sn-2020-results/

 

 |   |  605 ครั้ง