รับบริจาคโลหิต เนื่องในสัปดาห์ "วันมหิดล"

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย
รับบริจาคโลหิตในสัปดาห์วันมหิดล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563  เวลา  09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประดู่แดง 1-2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 423 ครั้ง