ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลำพูน กระทรวงสาธารณสุข 

ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ
“Aging and Diseases during COVID-19”

ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  http://medasc.mfu.ac.th 
ไม่มีค่าลงทะเบียน

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 929 ครั้ง