วารสารวิชาการที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

Greater Mekong Subregion Medical Journal (GMSMJ) วารสารวิชาการที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Vol. 1 No. 2 2021: May - August (Published: April 30, 2021) ออกเผยแพร่แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/gmsmj...

เรียนเชิญผู้สนใจติดตามผลงานวิจัยที่ถูกรวบรวมไว้ในวารสารได้เลยค่ะ

ผู้สนใจตีพิมพ์ผลงานของท่านลง GMSMJ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงานได้ที่

https://he02.tci-thaijo.org/.../gmsmj/about/submissions...

#Medmfu

 

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 272 ครั้ง