รายชื่อและประกาศบุคคลทีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อและประกาศบุคคลทีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564  ดาวน์โหลด

2. เอกสารแนวทางปฏิบัติ  ดาวน์โหลด

3. แบบสอบถาม medapp1_2564  ดาวน์โหลด

4. แบบตรวจร่างกาย medapp2_2564  ดาวน์โหลด

5. แบบสอบถามความคาดหวังของผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา (medapp3)  ดาวน์โหลด

6. ลำดับและ Meeting ID สำหรับการทดสอบผ่านระบบสัมภาษณ์ online (Zoom)
    6.1  ภาคเหนือตอนบน  ดาวน์โหลด
    6.2  ภาคเหนือตอนล่าง  ดาวน์โหลด

7. ตารางการเข้าสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ  <<Update>>
    7.1  ภาคเหนือตอนบน  ดาวน์โหลด
    7.2  ภาคเหนือตอนล่าง  ดาวน์โหลด 

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 5337 ครั้ง