งานวิจัยนักศึกษา

วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยและนวัตกรรม

# Title Journal Author Advisor Link
1 Physical and Mental Health and Needs of Caregivers for Bed Ridden Patients in Sub-district Wiang , Chiang Khong District , Chiang Rai Province Thai Journal of Public Health and Health Sciences Chanikarn Suaynu Poom Chompoosri ,Chitlada Utaipiboon Donwload File
2 Alcohol Consumption Habits among Hypertensive Patient in Chiang-Sean Hospital Journal of Health Sciences Scholarship Apiwat Akarapattananukul Poom Chompoosri ,Chitlada Utaipiboon Donwload File
3 พฤติกรรมการใช้ยาชนิดรับประทานในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง ใน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร วินัดดา ดรุณถนอม พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์, นพ.ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ Donwload File
  • 1

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

# Researcher Project Title Advisor