งานวิจัยนักศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

# Title Journal Author Advisor Link
1 Physical and Mental Health and Needs of Caregivers for Bed Ridden Patients in Sub-district Wiang , Chiang Khong District , Chiang Rai Province Thai Journal of Public Health and Health Sciences Chanikarn Suaynu Poom Chompoosri ,Chitlada Utaipiboon Donwload File
2 Alcohol Consumption Habits among Hypertensive Patient in Chiang-Sean Hospital Journal of Health Sciences Scholarship Apiwat Akarapattananukul Poom Chompoosri ,Chitlada Utaipiboon Donwload File
3 พฤติกรรมการใช้ยาชนิดรับประทานในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง ใน ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชียงรายเวชสาร วินัดดา ดรุณถนอม พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์, นพ.ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ Donwload File
4 Mobile Application (DMemo) for Gathering Data from Diabetic Patients and Caregivers GMSMJ Phawadee Supreeyaporn, B.Sc.1 Arnon Jumlongkul, M.D.1 Donwload File
5 Effectiveness of using DSPM Family-mediated Preschool Parenting Program (FMPP) in Single-district Hospital, Northern part of Thailand The Bangkok Medical Journal Jirachayaporn Inpracha Wiwat Chiewsilp,MD ,Duangjai Chaisrisawas,MNS ,Paween Tangchitphisut,MD Donwload File

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

Listing for Medstudentcurrentproject

Researcher Projecttitle Advisor
New Medstudentcurrentproject