ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบ Direct Admission

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission

การส่งเอกสารและการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ระบบ Admission

เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง Open house “MED MFU”

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ